hlavní strana o galerii
nápověda kontakt
Detailní informace o výtvarném díle

Autor:Josef Liesler
Název:Hlava muže
Technika:linoryt / papír
Období:vročeno 1973
Rozměr tisku:

13,1 x 9,3 cm

Rozměr papíru:17,4 x 11,7 cm
Popis:

Volný list (nerámováno), signováno a vročeno tužkou

Stav:velmi dobrý
Cena:Kč 350,-      EUR?
Cena dopravy:
 Pro slovenské zákazníky     For foreign customers
zeptat se zobrazit všechna díla tohoto autora
kosik Nákupní košík  

Informace o autorovi

Narozen 19.9. 1912 ve Vidolicích u Kadaně. Studoval profesuru kreslení u profesorů C. Boudy, O. Blažíčka a J. Sejpka na VŠAPS ČVUT v Praze (1934 - 1938).

V letech 1945 - 1949 působil jako profesor kreslení pro architekty na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství při ČVUT v Praze.

Symbolizuje kontinuitu předválečného a poválečného vývoje i tradic výtvarných spolků u nás (zejména SVU Mánes). Věnuje se malbě, grafice, ilustraci, známkové a plakátové tvorbě, literární a publicistické činnosti. Je autorem vlastních bibliofilií. Spojení tradičního pojetí figury a zátiší transponovaného do alegoricko - symbolické polohy (surrealistického vizionářství) podtrhuje práce s hladkou malbou využívající technik starých mistrů. Je tvůrcem listů volné grafiky a ilustrací více než stovky knižních titulů naší (K. Bednář, F. Halas, J. Hora, J. Toman, B. Říha) i zahraniční literatury (F. M. Dostojevskij, I. Ehrenburg, G. Flaubert, E. A. Poe, S. Zweig, Stendhal, R. Jeffers ad.). Vytvořil několik nástěnných maleb a sgrafit pro architekturu, zabývá se prací s textilem v technice art protisu. Za své práce v oboru umělecké poštovní známky (Michelangelo, Galilei, Shakespeare) získal řadu světových i domácích cen a uznání (nejkrásnější známka světa, UNESCO).

Roku 1964 byl zvolen čestným členem florentské akademie, 1969 jmenován členem florentské Akademie, 1969 jmenován členem Královské belgické akademie. Články, odborné stati, básně a literární příspěvky publikoval v časopisech Volné směry, Hollar, Výtvarná práce, ad., 1938 - 1941 byl členem skupiny Sedm v říjnu, od 1942 člen SVU Mánes, od 1945 člen SČUG Hollar, 1949 - 1957 člen 1. střediska SČVU, od 1958 člen Skupiny 58, později člen skupiny Radar, od 1977 čestný člen Spolku českých bibliofilů.

Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, Galerie Uffizi ve Florencii, Muzea umění Olomouc, GVU Ostrava, Státní galerie Zlín, GVU Karlovy Vary, Západočeské galerie v Plzni, Galerie hl. města Bratislavy, ve stálé Galerii Josefa Lieslera v Kadani a jinde.

Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, Ostrava, 1999

Nahoru