hlavní strana o galerii
nápověda kontakt
Detailní informace o výtvarném díle

Autor:Inge Kosková
Název:Pištec
Technika:linoryt / papír
Rok vzniku:1976
Rozměr tisku:20 x 15 cm
Rozměr papíru:30 x 21 cm
Stav:

velmi dobrý stav

Poznámka:

Volný list (nerámováno), signováno a vročeno vpravo dole.

Cena:Kč 260,-      EUR?
Cena dopravy:
 Pro slovenské zákazníky     For foreign customers
zeptat se zobrazit všechna díla tohoto autora
kosik Nákupní košík  

Informace o autorovi

Kreslířka, grafička a malířka Inge Kosková se narodila 31. 1. 1940 v Brně. Studovala pedagogický směr u prof. A. Berana, A. Kučery, F. Bělohlávka, S. Vymětala a V. Navrátila na UP v Olomouci (1957 - 1961). Po absolvování působila jako odborná asistentka u A. Berana na katedře výtvarné výchovy FF UP v Olomouci (1964 - 1965), učila na ZŠ ve Šternberku (1964 - 1965), byla profesorkou na Střední pedagogické škole v Přerově (1965 - 1975) a grafičkou v Moravských tiskařských závodech v Olomouci (1975 - 1987).

Od 1991 je členkou Spolku olomouckých výtvarných umělců a teoretiků. Podnikla řadu studijních cest (Německo, Itálie, USA, Norsko, Turecko, Střední Asie, Francie atd.). Věnuje se kresbě, malbě, volné i užité grafice (zejména linorytu). Její doménou byla řadu let figurální tvorba inspirovaná hudbou, tancem a antickými motivy. Již ve druhé polovině 60. let se tvorba začala uvolňovat z rámce realistického zobrazení, vznikají první kresby, grafiky a malby, jimž dominuje pevná obrysová linie. V malbách klade důraz na psychologický účinek barvy. Intenzivně se zajímá o svět mezilidských vztahů, toto téma získává dominantní postavení v její tvorbě. Na počátku 80. let radikálně změnila způsob výtvarného vyjádření a soustředila se výhradně na kresbu perem a tuší. Přiklonila se k východní filozofii a jógovým praktikám. Vrací se k námětům krajin i figurální tvorbě, ale také k živlům ohně a země. Charakteristický je vztah mezi pokreslenou a prázdnou plochou, kontrast mezi černou a bílou. Kresebná linka nebo shluk čar jsou nositeli rytmu, jenž může vyznít jen na okolní bílé ploše.

Inge Kosková je zastoupena ve sbírkách Muzea umění v Olomouci a Kupferstich-Kabinetu v Drážďanech. V letech 1967 - 2000 realizovala 22 samostatných a množství kolektivních výstav.

Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001